Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató

Adatvédelem
 
KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság – Adatkezelési Tájékoztató
Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.
 
1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a https://www.koliken.hu/ weboldal használójáról, a webáruházból termék megvásárlása esetén Vevőről (természetes személy), a Vevő személyes közreműködőjéről (jogi személy) (a továbbiakban: „Érintett”) a KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.; cégjegyzékszám: 03 09 100698; adószám: 10585474-2-03) („Adatkezelő”) gyűjt és kezel.
Az Adatkezelő címe: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15..
Adatkezelő képviselője: Koligyer Bence ügyvezető
Cégjegyzékszám: 03 09 100698
Adószám: 10585474-2-03
Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
Email:  info@koliken.hu
Telefonszám: +36 30/874-4401
 
2. A Tájékoztató frissítése
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.koliken.hu/ weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
 
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.
 
4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
https://www.koliken.hu/ weboldal működése, valamint a weboldalon keresztüli termékrendelés biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre:
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A kezelt adatok köre, azok részletes céljai
Az adatkezelés időtartama
A regisztráció kitöltésekor adja meg az Érintett ezen személyes adatokat.
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdés
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám): azonosítás, esetleges szerződés alapját képezi
számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő): esetleges szerződés alapját képeziE-mail címe: azonosítás, kapcsolattartástelefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
A regisztrált tagoknak, valamint a megrendelési űrlap kitöltőinek lehetőségük van a weboldalon keresztül termék(ek)et megrendelni.
A termékrendelés esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Érintett igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Érintett számára.
Szerződés teljesítése
(GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,)
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése
szállítási címe (irányítószám, település, utca, házszám): szerződés teljesítése
számlázási címe (amennyiben a fentiektől eltérő): szerződés teljesítése, számlázás
E-mail címe: kapcsolattartás
telefonszáma: kapcsolattartás
Az adatokat az Érintettel való
kapcsolat megszűnését
követően a Ptk. 6:22. § alapján
5 év múlva töröljük. Ha az
adatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény
(„Számviteli Törvény”) 169.
§ alapján kötelesek vagyunk
megőrizni, az adatokat az
Önnel való kapcsolat
megszűnését követően 8 év
múlva töröljük. A
gyakorlatban ilyen eset, ha az
adatok a könyvelést
alátámasztó iratok részét
képezik, például a
szerződéskötéssel kapcsolatos
dokumentumokban (adott
esetben magában a
szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő marketing célú hírlevelére. Ennek megfelelően az Adatkezelő azon Érintettek részére, akik feliratkoztak a hírlevelére, a megadott – és adott esetben később módosított – e-mail címükre az az Adatkezelő által meghatározott rendszerességgel, és tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő új termékeivel, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) szerint az Érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása és a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a, pontja szerinti hozzájárulása.
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: erre továbbítjuk az Érintettnek az aktuális híreket
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
A weboldal használóinak lehetősége van kérdést intézni az Adatkezelőhöz.
A kérdés megválaszolásával az Adatkezelő a weboldal használójának érdeklődésének tesz eleget.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett:
vezetékneve
keresztneve
E-mail címe
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az E-mail kiküldése után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.
A weboldal használóinak lehetőségük van hozzászólást írniuk a weboldalon található termékekhez.Az Adatkezelő célja, hogy lehetőséget biztosítson a weboldal használóinak a véleményük kifejtésére.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: kapcsolattartás
személyes véleménye: véleménynyilvánítás biztosítása
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
A regisztrált tagoknak lehetőségük van ajánlást adni az Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő célja, hogy lehetőséget biztosítson a regisztrált tagoknak a véleményük kifejtésére.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
személyes véleménye: vélmenynyilvánítás biztosítása
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
Az Érintettnek lehetősége van válaszolni a diéta előtt kérdésekre, mely ahhoz szükséges, hogy az Adatkezelő a diétát személyre tudja szabni.
Az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a,)
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
E-mail címe: kapcsolattartás
magassága: diéta személyre szabása
testsúlya: diéta személyre szabása
életkora: diéta személyre szabása
diétával kapcsolatban releváns betegsége: diéta személyre szabása
sportolási szokása: diéta személyre szabása
étkezési szokása: diéta személyre szabása
alvásideje: diéta személyre szabása
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 6 hónap múlva törli.
Az Érintettnek lehetősége van válaszolni a diéta utáni kérdésekre, mely módszerrel hatékonyabbá tudjuk tenni az általunk nyújtott szolgáltatást, valamint az Érintett elégedettségét tudjuk mérni.
Az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR. 9. cikk (2) bekezdés a,)
Az Érintett:
vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
foglalkozása: szolgáltatás hatékonyabbá tétele
testsúlya: szolgáltatás hatékonyabbá tétele
diétával kapcsolatos elégedettsége: szolgáltatás hatékonyabbá tétele
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 6 hónap múlva törli.
 
Adattovábbítás:
Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a K&H Bank Zrt. ( 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) felé.
Az adatokhoz hozzáférők köre:
a) az Adatkezelő munkatársai;
b) az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
d) a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
e) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
 
5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége
Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
HUNET Számítástechnikai KFT.
(cím: 1145 Budapest, Varsó u. 31;
tel.: 06/1-222-0500)
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása.
K&H Bank Zrt.
(Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Kapcsolat: https://www.kh.hu/kapcsolat
Az online fizetés lehetőségének rendszerét biztosítja.
Mailerlite, UAB,
Paupio g. 48, LT-11341 Vilnius,
Lithuania
Company Code: 302942057
Hírlevél küldése az Érintettek részére.
MailChimp
(The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA)
 
Hírlevél küldése az Érintettek részére.
  ShopRenter.hu Kft.,
  4028 Debrecen, Kassai út 129.
  06-1-234-5012
  info@shoprenter.hu
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt összes személyes adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes adatok tárolása.
Magyar Posta Zrt., Szállítás
  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
   ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.
  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., Tárhely Szolgáltató
  1538 Budapest, Pf.: 510
  support@tarhely.eu
   06-1-789-2789
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Koliken Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.

www.koliken.hu

info@koliken.hu

Gazdálkodó szervezet, az internetes áruház üzemeltetője.

Big Fish Payment Services Korlátolt felelősségű társaság

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

cégjegyzékszám: 01-09-325828

adószám: 26355159-2-42

email: paymentgateway@bigfish.hu

telefonszám: +361 209 07 60

Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatás: „BIG FISH Payment Gateway” szolgáltatás elnevezés alatt nyújtott komplex, elektronikus fizetéseket támogató informatikai szolgáltatás, amelynek célja az igénybe vevők számára a saját szolgáltatásaikhoz kapcsolódó elektronikus fizetési szolgáltatások egyszerű megvalósítása

 
6. Reklámlevelek küldése
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, vagy az Adatkezelő adatkezeles@koliken.hu E-mail címére küldött elektronikus levél segítségével. Az Adatkezelő ez esetben, az elektronikus levél Adatkezelőhöz történő megérkezését, illetve a „leiratkozás” gombra kattintást követő legfeljebb 5 munkanap elteltével a Vevő részére hírlevelet – az adott regisztráció vonatkozásában – nem küld.
 
7. Személyes fiókban lévő adatok módosítása, törlése
A regisztrációt követően azonnal elkészül az Érintett személyes fiókja, ennek megtörténtéről a Vevő értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A regisztráció során rögzített adatok kezelése szükséges a webáruház nyújtotta szolgáltatás teljesítéséhez, valamint a Vevő azonosításához, így azokat az Eladó a személyes fiók törléséig kezeli. Az Érintett a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a Honlap megfelelő felületén. Az Érintett személyes fiókjának megszüntetését a Vevőszolgálat részére küldött e-mail üzenetben kezdeményezheti. A megszüntetésről az Érintett az általa megadott e-mail címre legfeljebb 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kap. A személyes fiók megszüntetésével az Érintett regisztráció során felvett adatai inaktív státuszba kerülnek, kezelésüket az Adatkezelő felfüggeszti.
 
8. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő Az Érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő felhasználók azonosítása, Az Érintett szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása. A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kérhető bővebb tájékoztatás. A Facebook cookie kezelésről a következő linken elérhető bővebb tájékoztatás: https://www.facebook.com/policies/cookies/. A Smartlook cookie kezeléséről a következő linken elérhető bővebb tájékoztatás: https://www.smartlook.com/privacy.
Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.
A Weboldalon használt cookie-k:
 • Analitika, követő
 • Felhasználó azonosító session cookie
Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.
 
9. Gyermekekkel kapcsolatos információk
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.
A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.
A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.
 
10. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.
 
11. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
11.1 Az Ön hozzáférési joga
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.
11.2 A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
11.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
11.6 Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
11.7 A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
11.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön a GDPR., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.
11.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
11.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.
 
12. 
Elfogadom, hogy a Koliken Kft. (6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.) által a www.koliken.hu (a továbbiakban kereskedő) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a BIG FISH Payment Services Kft. (székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, IP-cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám első hat és utolsó négy számjegye, bankkártya márkája. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, illetve az adatok tárolása a tranzakciós logokban a tranzakciós adatok kereskedő részére történő visszakereshetőségének biztosítása céljából.

Általános Szerződési Feltételek
 
1. Általános rendelkezések
A KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.; cégjegyzékszám: 03 09 100698; adószám: 10585474-2-03; a továbbiakban: ”Eladó”) a www.koliken.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: ”Honlap”) üzemelteti a Koliken elnevezésű webáruházat (a továbbiakban: ”Webáruház”) az Eladó által forgalmazott termékek (a továbbiakban: ”Termékek”) interneten keresztül történő értékesítése érdekében.
A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Honlapon szereplő termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) határozzák meg a Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint az Eladó és a vevők jogait és kötelezettségeit.
 
2. Fogalmi meghatározások
A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely az Eladó által forgalmazott Termékek tulajdonjogának megszerzésére vételi ajánlatot tesz.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Fogyasztói szerződés: az a Szerződés, amely a Fogyasztó és az Eladó között jön létre.
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés, amelynek tárgya az Eladó által forgalmazott Termék.
Honlap: www.koliken.hu címen elérhető honlap, amely a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.
Távollévők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a Webáruház kinálatában szereplő és értékesítésre szánt ingó dolog, amely a Szerződés tárgyát képezi.
Szolgáltatás: a Webáruház üzemeltetése és működtetése, amelyen az Eladó a Termékeit eladásra kínálja.
 
3. Termékek elérhetősége, leírása, eladási ára
A Vevő a Webáruház mindenkori termékkínálatában szereplő Termékeket rendelheti meg az Eladótól. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges tulajdonságai, rövid leírásuk, illetve elérhetőségük. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár (az általános forgalmi adót magába foglalja) szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő, és forintban értendő. Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például a házhoz szállítás díját (ld. 7.4 pont).
Az árkedvezménnyel forgalmazott Termékek esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Termékek részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.
Eladó fenntartja a Termékek árának megváltoztatására vonatkozó jogot azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.
Előfordulhat, hogy az Eladó minden gondossága, körültekintése ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére. Hibás árnak minősül különösen a nyilvánvalóan téves, a közismert vagy az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár (pl. 0,- Ft vagy 1,- Ft-os ár). Ilyen esetben a Termék megvételére ezen a téves áron nem kerül sor, azonban az Eladó jogosult felajánlani a helyes áron történő értékesítést. A helyes ár ismeretében, a Vevő elállhat vásárlási szándékától, illetve a vásárlástól vagy megvásárolhatja a Terméket.
 
4. Regisztráció
A Vevő a Honlapon keresztül Termék megrendelésére regisztráció után vagy regisztráció nélkül jogosult. A regisztráció előnye, hogy a Vevőnek nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni az adatait, továbbá a regisztrációkor megadott e-mail címre – a hírlevélre történő feliratkozás esetén – időközönként részletes tájékoztatást kap az Eladó aktuális ajánlatairól.
A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli megrendelés előfeltétele, hogy a Vevő egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A Vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruházba a Honlapon keresztül lehet regisztrálni a [Regisztráció] felirat kiválasztásával. A regisztráció során a Vevőnek a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és ha ettől eltér, a szállítási címet. Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek veszik igénybe, úgy a regisztráció során kötelesek megjelölni azon adatokat, amelyre a számla kiállítását kérik (cégnév, székhely, postázási cím, email cím). A regisztráció során megadott lakcímet/székhely címet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, amelyet a Vevő utólag módosíthat. A megadott adatok bármikor módosíthatóak, de a visszaigazolt megrendelésre vonatkozó adatok (így különösen a szállítási és számlázási adatok) az adott megrendelés vonatkozásában csak az Eladó hozzájárulásával módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.
Eladó a hibás, illetve valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni. Egy e-mail címhez csak egy regisztráció végezhető el. A regisztráció elküldésekor az Eladó a megadott e-mail címre egy tájékoztató levelet küld, amelyben a regisztráció megtörténtéről tájékoztatja a Vevőt.
A Vevő a regisztráció során köteles létrehoznia egy jelszót a saját fiókjához. A Vevő köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Vevő teljes felelősséggel tartozik a fiókjából elküldött megrendelésekért. A Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni az Eladót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy visszaél vagy ahhoz hozzájutott. Ha megalapozott a Vevő ezen feltételezése, az Eladó jogosult a Vevő fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Vevőt arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Eladó nem felelős a Vevővel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Vevő a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Vevő, akár harmadik fél visszaélt.
Az Eladó a 4.3 pontban meghatározott tájékoztató levélben felhívja a Vevő figyelmét az elektronikus hírlevél szolgáltatás igénybe vételének lehetőségére. Ez alapján Vevő a önkéntesen dönthet arról, hogy fel kíván-e iratkozni az Eladó elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi az Eladó személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Vevő megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, ennek megtörténtéről értesítést kap az általa megadott e-mail címre.
Ha a Vevő elfelejtette a jelszavát, akkor az [Elfelejtett jelszó?] felirat használatával megadhatja a regisztrációkor bejelentett e-mail címét, melyre az Eladó rendszere automatikusan elküld egy, az új jelszó megadásához szükséges linket tartalmazó e-mailt. Ha változás következik be a Vevő adataiban, köteles haladéktalanul értesítést küldeni a változásról az Eladónak e-mail útján. A Vevő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.
 
5. A megrendelés menete, fizetés
Megrendelés leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton, a Honlapon keresztül lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket az Eladó nem fogad el. A megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatást az Eladó szintén elektronikus úton küldi el a Vevő részére.
A már regisztrált Vevő a Webáruházba a felhasználónév (a regisztráció során megadott felhasználónév) és jelszó megadásával és a [Bejelentkezés] felirat kiválasztásával tud bejelentkezni. A regisztráció mellőzésével megrendelést leadni szándékozó Vevő pedig egy „Rendelés” űrlap (amelyen vezetéknevét és keresztnevét/cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét/székhely címét és a szállítási címet megadja) kitöltésével kezdeményezheti a megrendelést.
A számlázási információk körében a Vevő ellenőrizheti, hogy a számlázási és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára. A megrendelés folyamata során a Vevőnek meg kell adnia azt a Magyarország területén található szállítási címet, amelyen a megrendelt Termékeket át kívánja venni. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg.
A Vevő a Webáruház használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és meghatározhatja azok mennyiségét. Megrendelések leadására minden nap 0-24 óra között lehetőség van. A Vevő az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.
A Termék(ek) kosárba helyezését követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot, az alábbi két lehetőség közül:
 • banki átutalás: a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése közvetlen banki átutalással. A megrendelés visszaigazolását követően az Eladó a regisztráció során megadott email címre tájékoztató levelet küld a Vevő részére, amely tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos összes információt (különösen a bankszámlaszámot, az azt vezető pénzintézetet, a számlatulajdonos nevét) Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel banki átutalás fizetés kiválasztása esetén, azonban a Vevő bankszámláját vezető pénzintézet banki költséget számíthat fel a tranzakcióval összefüggésben.
 • online banki fizetés: A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.
  A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
  A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.
 •  
 • utánvét (fizetés a Termék átvételekor): a megrendelt Termékek vételára és a 7.4 pont szerinti szállítási költség kiegyenlítése a Termék átvételekor bankkártyával a 7.1 pont szerinti futárszolgálat munkatársánál található POS terminálon keresztül vagy készpénzben történik. Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel utánvétes fizetés kiválasztása esetén.
A Vevő a [MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE] gomb megnyomásával véglegesíti megrendelését és ajánlatot tesz a Termék(ek) megvételére, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelésről az Eladó a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést, darabszámot, a Vevő adatait, valamint a megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőn belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
A Vevő a Termék(ek) átvételével egyidejűleg, de minden esetben a vételár és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költség maradéktalan kiegyenlítését követően a megrendelésről papír alapú vagy elektronikus számlát kap. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az adásvételről elektronikus számlát állítson ki és a regisztráció során megadott email címre küldje azt meg Vevő részére.
 
6. A szerződés létrejötte
Az Eladó visszaigazoló e-mailje egyben a megrendelés elfogadásának minősül, és az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre a Termék(ek) adásvétele tárgyában. A Szerződés alapján az Eladó eladja a megrendelt Termék(ek)et a Vevőnek, gondoskodik azok elszállításáról a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő pedig köteles a megrendelt Termék(ek)et átvenni, a vételárat és az esetleges szállítási költséget megfizetni.
A Szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Eladó nem rögzít (iktat), utóbb nem lesz hozzáférhető.
A Szerződés határozott időre jön létre és megszűnik, ha az 6.1 pontban meghatározott, valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelezettségek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és termékszavatossági igényeket nem érinti.
 
7. A megrendelt Termék(ek) kiszállítása
A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 
Szállítási költség:
A 100.000 Ft-ot meghaladó rendeléseket ingyenesen szállítjuk házhoz. A 100.000 Ft alatti rendelések szállításáért 1200 Ft-ot számolunk fel, illetve az utánvétes vásárlás díja a szállítási költségen felül 600 Ft.
 
 

8. A Fogyasztót megillető elállási jog

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától kezdve és a termék megérkezésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott vagy az alább látható nyilatkozat-minta útján.

 

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám):

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

 

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

 

 

Dátum:

 

 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztónak minősülő Vevő jogosult a Szerződéstől a megrendelt Termék(ek) átvételének napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül indoklás nélkül elállni. A Fogyasztó elállási jogát írásban, az 1. sz. mellékletben található elállási nyilatkozat minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó a 8.1 pontban foglaltaknak megfelelően eláll a Szerződéstől, köteles a megrendelt Terméke(ke)t sértetlen és hiánytalan állapotban haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 (harminc) napon belül saját költségén visszaküldeni az Eladónak (cím: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.). A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a megrendelt Terméke(ke)t a határidő lejárta előtt elküldi.

A Fogyasztó a megrendelt Termék 8.2 pontnak megfelelő visszaküldésével egyidejűleg köteles ahhoz mellékelni az elállásról szóló nyilatkozatot, vagy az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó e-mailben közvetlenül is megküldheti az Eladónak a info@koliken.hu e-mail címre. A Fogyasztó az elállási nyilatkozatban köteles megjelölni, hogy az elállási jogát mely megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni, továbbá megjelölni nevét, címét, a szerződéskötés (megrendelés) időpontját, az átvétel időpontját, a számlakezelő bank nevét és a bankszámlaszámot, amelyre a vételár visszafizetését kéri, valamint a nyilatkozatának keltét.

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött Termék(ek) kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes vételárat és a 7.4 pont szerinti esetleges szállítási költséget. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; az Eladó a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

 
9. A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
 
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet a kellékszavatossági jogával?
Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vevő az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Vevőt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén – választása szerint – a 9.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 

Jótállás

Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint:

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 
10. Információ, reklamáció, panaszkezelés
A Vevő megtagadhatja azoknak a Termék(ek)nek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a Termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vevőt ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, amelyet a 15. pontban meghatározott telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, vagy e-mailben, vagy a levelezési címére küldött levél útján megtehet.
Mindemellett a Fogyasztó a Szerződés megkötésével, a Termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a 15. pontban meghatározott elérhetőségeken. Az Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Fogyasztó a panaszt írásban jelentette be, az Eladó a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.
A Fogyasztó a Termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.
Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefon: +36-70/7028-403
Fax: +36-76/501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
A Fogyasztó panasszal fordulhat még az on-line vitarendezési platformon keresztül is: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 
11. Szerzői jogok
A Honlap tulajdonosa az Eladó, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, képekkel stb.) jogszerűen rendelkezhet.
A Honlapon közzétett tájékoztatók, szövegek, képek, videók és információk egészének, illetve azok bármely részének a személyes használatot meghaladó mértékű felhasználása, többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása kizárólag az Eladó előzetes írásos engedélyével lehetséges.
 
12. Felelősség
Annak ellenére, hogy az Eladó megtesz minden tőle telhetőt a Honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vevő számára. Az Eladó nem vállal semmilyen szavatosságot és nem felel azokért a hibákért, pontatlanságokért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a Honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Eladó pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.
Személyes adatok védelme
A személyes adatok védelmével, az adatkezeléssel, az adatfeldolgozással, az adattovábbítással kapcsolatos rendelkezések az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, elfogadta, és azon adatkezelési célokhoz, melynél az Érintett hozzájárulása a jogalap, Ön a hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési célok a weboldal használatával, hírlevél küldéssel, weboldalról való rendeléssel, szolgáltatás igénybevételével, személyes vásárlással kapcsolatosak.
 
13. Vegyes rendelkezések
Jelen ÁSZF határozatlan időre jön létre. Jelen ÁSZF a hatálybalépés napjától hatályos. Jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – jogosult módosítani. A módosított ÁSZF az abban megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF esetleges módosítása a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érinti.
A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.
14. Az Eladó elérhetőségei
Weboldal címe: www.koliken.hu
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@koliken.hu
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30/874-4401
Az ügyfélszolgálat levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.
A jelen ÁSZF 2017. június 22. napján lép hatályba.
 
1.sz. melléklet
Elállási nyilatkozat minta
Címzett: KOLIKEN Korlátolt Felelősségű Társaság
6400 Kiskunhalas, Kötönyi út 15.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja: 202…. …. … (év, hónap, nap)
Átvétel időpontja: 202…. …. … (év, hónap, nap)
Termék(ek) megnevezése: …
A fogyasztó neve: ….
A fogyasztó címe: ….
Az Eladó Általános Szerződési Feltételeiben foglalt rendelkezések alapján kérem a jelen nyilatkozatom alapján a vételár visszafizetését, egyúttal vállalom mindazon Termék sértetlen és hiánytalan állapotban történő visszaszolgáltatását, amelyre vonatkozóan az elállási joggal jelen nyilatkozatomban élek. Tudomásul veszem, hogy az Eladó a vételár visszatérítését mindaddig visszatarthatja, amíg a Terméket vissza nem szolgáltattam, vagy kétséget kizáróan nem igazoltam, hogy azt visszaküldtem.
Tudomásul veszem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Eladó a vételár visszatérítését banki átutalással az alábbi bankszámlaszámra teljesítse.
Számlakezelő bank neve, bankszámlaszám: …
A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

A jelen ÁSZF 2018. május 25. napján lép hatályba.